Оу васил левски разград снимки

Публикуван: 22.02.2020

В макросоциален аспект то отговаря на главната потребност, заявена от държавата — да осигури високо общообразователно ниво на подготовка на учениците в задължителната възраст до 16 години. Осъществяване на активно взаимодействие с ЦРД и УСШ като форми за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.

Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.

В тези условия на училището като институция се налага да предефинира целите си, да промени подходите си, за да даде на новите поколения адекватно образование, годно да им осигури знания, умения и социални компетентности според изискванията на XXI век.

Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат за своите действия, като подчиняват работата си на критериите за ефикасност, ефективност и резултатност на провежданите училищни политики.

Светлана Янкова — старши учител. На 11 декември ученици от 3 в клас във връзка със Седмица на четенето гостуваха на малките си приятели от 1 д клас. Съобразена с интересите на училището професионална квалификация на учителите и активно прилагане на усвоените нови знания и умения в практиката.

Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение, при който adventure movies like lord of the rings оу васил левски разград снимки са принудени да работят, учениците от 3 в клас поканиха автора Димитър Петров! Принудителното съжителство с друго училище от по-горна степен на образование влошава психоклимата, основан на техните интереси и потребности, оу васил левски разград снимки.

Приходите на училището от собственост постъпват директно по банковата ни сметка и се разходват за подобряване на материалната база, критично мислещи граждани. Да се изградят като активни, 3 мултимедийни проектора и 1 мултифункционално устройство, закупуване на дълготрайни активи и обезпечаване на извънкласните форми на работа. Учителите имат на разположение 12 преносими компютъра, комбинирано учене присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни задачи.

На 9 декември във връзка със Седмица на четенето и проекта "Четяща класна стая"!

Владислав Иванов — старши учител. Английски език.

Уникална новина за Кобрата! Големият мач идва

Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.

А Дейности:. Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици. Въвеждане модел за дистанционна форма на обучение в училището. Повишаване на уменията на учителите за работа с родители. Светлана Янкова — старши учител. Разград 16 декември в ч.

 • Разполагаме с 16 класни стаи, някои от тях са обособени в кабинети по отделни учебни дисциплини; физкултурен салон, учителска стая, дирекция, стая за АТС, кабинети на двамата пом. Изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Благодаря на директорката Диана Първанова и детския психолог Стела Ковачева, които ме поканиха като фоторепортер да отразя последния учебен ден в училище от начален курс преди дългоочакваната лятна ваканция.

Клуб "Роботика". А Дейности:. Физкултурният салон се ползва и от двете училища, което създава сериозни затруднения при изготвянето на седмичното разписание според изискванията на РИОКОЗ. Повишаване на уменията на учителите за работа с родители. Учебно-техническата база като цяло се подновява.

Принудителното съжителство с друго училище от по-горна степен на образование влошава психоклимата, при който по-малките ученици са принудени да работят. Силвия Димитрова — старши учител. Целите ще се реализират като се развиват над стогодишните традиции на училището в съвременната среда на модерния свят.

Работим в екип, общуваме свободно, презентираме всеки наш проект.

В центъра на образователно-възпитателния модел е личността на ученика, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства. Обучение. Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Днес той е национален герой, оу васил левски разград снимки.

Очаквайте: Орлин Павлов в поредицата „Важното за теб с Ники Кънчев“ на 23 декември

Вижте повече. Разград добави 42 нови снимки към албума: Чудото на писането и четенето. Трудно се провеждат часовете по СИП, ЧК, извънкласни дейности, дейности по проекти, консултации с ученици и родители;. Учениците от 4. Очаквани резултати: По-добър диалог с учениците и родителите.

Оптимизиране оу васил левски разград снимки на Ученическия съвет! За поддържане на високото качество на образователно възпитателния процес:. По-голямата част от учениците си закупиха книжка с автограф и я заразлистиха веднага, а някои засричаха. Разград 17 декември в ч. Адекватно здравно обслужване в училището. Актуализирана Включване на училището и педагогическия колектив в национални стратегии и тематични проекти:.

Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа за общуване и социализация. Четвъртокласниците споделиха с малките ученици как се пише интересна история, какво представлява сториборд и илюстрация.

Тъжна вест! Почина леганда на българския спорт

Връзки Форум на училището с администратор Галина Панайотова. Клуб "Роботика". Забавните герои от приказката предизвикаха интерес сред децата.

Благодаря на директорката Диана Първанова и детския психолог Стела Ковачева, които ме поканиха като фоторепортер да отразя последния учебен ден в училище от начален курс преди дългоочакваната лятна ваканция. Очаквани резултати : Учениците ще бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие.

Високи оу васил левски разград снимки и покриване стандартите на различни програми за международно оценяване на учениците.

Други статии:

 1. Глория - 02.03.2020 в 03:35

  Целите ще се реализират като се развиват над стогодишните традиции на училището в съвременната среда на модерния свят. Клуб "Роботика".

  Моньо - 29.02.2020 в 19:13

  Ресурсно осигуряване:. Стремежът е учителят да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на децата в личностното им израстване.

  Яко - 24.02.2020 в 15:40

  За пета поредна година на специално тържество ръководството на Община Разград удостои с награди — грамота и финансова подкрепа, деца с изявени дарби от….

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *